Manden bag Lejre Mikropølsemageri er Pølsemageren Henrik Rasmussen, som er anden generation pølsemager i familien. Idéen bag Mikro-pølsemageriet opstod på baggrund af, at det ikke var muligt at få grillpølser produceret i ordentlig kvalitet til den eksisterende forretning www.grillcatering.dk
Størsteparten af opskrifterne bygger på gamle principper og har været familiens eje i mere end 50 år.

Selvom vi er et Mikropølsemageri må du ikke tage fejl af vores formåen. Vi råder over et moderne produktionsapparat og kan producere optil 70 tons om året.

Hos Lejre Mikropølsemageri er vi meget optaget af kvalitet, lige fra råvarer og fremstillingsmetoder til det færdige produkt. Vi er alle fagfolk med svendebrev og stor interesse og ærekærhed for faget.